Napredak radova u naselju Zemunske kapije

Pogledajte napredak radova na objektima H i F u naselju Zemunske kapije.

 

Pratite i dalje redovno blog Zemunskih kapija, informišite se o napretku radova, o uslovima kupovine, tehničkim karakteristikama objekata u ovom naselju.

totop