Napredak radova na objektu G u naselju Zemunske kapije

Pogledajte par fotografija o napretku radova na objektu G u naselju Zemunske kapije.

totop