Decembarsko sunce nad Zemunskim kapijama

Za kraj godine još jedna foto šetnja kroz naselje Zemunske kapije.

totop