O IMENU ZEMUNSKE KAPIJE

Ime naselja Zemunske kapije nije izabrano nimalo slučajno. Imenom Zemunske kapije želimo da sačuvamo od zaborava stari Zemun. Na istorijskom planu, naše Zemunske kapije su podsećanje na 12 zaboravljenih kapija Zemuna, koje su predstavljale ulaz u grad, ali i ulaz u Austrougarsko carstvo.

...
totop