Uslovi kupovine

Cene stanova

2150 – 2700 €/m2 + PDV

Uslovi kupovine

Kupac je obavezan da u roku od 7 dana od potpisivanja ugovora o kupoprodaji uplati 5% kapare od ukupne vrednosti nekretnine, a ostatak ugovorene vrednosti u roku od 60 dana od dana overe ugovora o kupoporodaji.

Povraćaj PDV-a

Ukoliko kupac prvi put kupuje nepokretnost, odnosno nema stan u vlasništvu, ima pravo na povraćaj PDV-a, u skladu sa Zakonom o PDV-u.

Garažno mesto

Cena garažnog mesta:
11.500 € bez PDV-a u nivou -2
12.500 € bez PDV-a u nivou -1